Loreta

Je to komplex krásných barokních sakrálních staveb, které se nachází v Praze - Hradčanech.

Název je propůjčen od jednoho nejznámějších poutních míst XVII století, italského Loreta. Právě tam je totiž Svatá chýše (Santa Casa), kde žila Marie, Jozef a Ježíš. Kopie tohoto uctívaného domu byly stavěny na mnoha místech Evropy, třeba právě v Praze.

loreta

Původně tam měl být klášter piaristů. Místo něj však postavili Loretu - barokní poutní místo. Patronkou a zakladatelkou svatyně byla Benigna Kateřina z Lobkowicz. Základní kámen byl položen 3.6.1626 roku. Z počátku vnitřní stěny byly pokryté jen malbami. Teprve ve druhé polovině XVII století hraběnka Alžběta Apolonie Kolowratová předělala vnitřek, tak jak ho známe dnes, je obložen vyřezávanými panely.

Celý komplex byl pověřen duchovnímu Řádu menších bratří kapucínu. A je v jejich opatrovnictví dodnes.

Ústředním prvkem komplexu náboženských  staveb v Praze je Svatá chýše, kterou navrhl Giovanni Orsi. svatyně a vůbec celý komplex byl pokřtěn 7.6. 1737 r. Svatá dům se nachází na vnitřním nádvoří, obklopují jej patrové arkády. V nich se skrývá klenotnice, barokní kostel Narozeni Páně bohatě zdobený malbami a sochami, a hodně kaplí. Oblouky arkád jsou ozdobeny úchvatnými malovanými obrazy. Na nádvoří Lorety je umístěná kašna, kolem které jsou sochy zobrazující vzkříšení Ježíše. Loreta je velmi oblíbeným poutním místem.

Ke skvostům komplexu církevních staveb patří také zvonkohra, kterou v letech 1683-1691 vytvořil Claude Fremy. Poprvé zazněla  15. srpna 1965 roku. Od té doby můžeme v Praze slyšet tóny krásné skladby "Tisíckrát pozdravujeme Tebe" každou hodinu od 9-18hod.

Díky častým projevům vděčností poutníků, kteří přinášeli votivní dary, zde vznikla unikátní sbírka náboženských i světských předmětů. Jedním z drahocenných předmětů, který patří k pokladům Lorety, je monstrance ze XVII století, zdobena 6222 nádhernými diamanty. Na podzim 1999 roku byla naposledy použita při mši.

V 1786 roce bylo pražské poutní místo zbořeno. V 1805 roce byla zničena svatyně, a prostor měl sloužit světským účelům (pro nemocnici, obytné prostory, útulek). Od 2001 roku se v těchhle místech nachází muzeum. Do svatyně se platí vstupné. Veřejnosti přístupné je první patro a přízemí.